Concert Tours of Slovakia, July 2009 & August 2010

 

Programme for Slovakia – 5–8 July 2009

TERENCE CHARLSTON (ORGAN)

The English Muse: British and European organ music from the 16th century to the present day including music by Alain, Bach, Byrd, Elgar, Monza, Purcell and Stanley.

Banska Bystrica (5 July), Spitsska Sobota (6 July), Poprad (6 July), Levoca (7 July) and Nitra (8 July)

A TV clip of the concert in the beautiful church of St George, Spišská Sobota can be seen by following this link.

Link to Organ Specifications

Review of Nitra concert

Jedinečnú koncertnú šnúru T. Charlstona uvádzal britský veľvyslanec

dátum pridania: 10.07.09-10:51

Pod záštitou a za osobnej účasti veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku Michaela Robertsa zavítal na Slovensko vynikajúci anglický organový virtuóz Terence Charlston, profesor na slávnej Royal College of Music v Londýne a odborník na klávesové nástroje a starú hudbu.  

Under the auspices and with the participation of Great Britain's ambassador to Slovakia Michael Roberts visited Slovakia excellent English organ virtuoso Terence Charlston, a professor at the famous Royal College of Music in London and an expert on the keyboards and old music.

Vo vybraných slovenských mestách vystúpil v čase od 5. do 8. júla, konkrétne 5. júla v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, 6. júla v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote a aj v Kostole sv. Egídia v Poprade. Levoča Terence Charlstona privítala 7. júla, keď špičkový anglický organista vystúpil vo Farskom kostole sv. Jakuba a napokon 8. júla predstúpil pred nitrianske publikum v Evanjelickom kostole Svätého ducha.
„Viem o vašej vzácnej histórii a som si vedomý všetkých spojitostí medzi našimi krajinami a mestom Nitra. Preto som rád, že mám tú česť predstaviť vám sira Terenca Charlstona. Pred niekoľkými desiatkami rokov sme boli spolužiakmi hry na organe na univerzite v Oxforde. Keďže Terence bol v tejto oblasti oveľa lepší, stojím tu dnes ako diplomat,“ s príchuťou anglického humoru povedal pred záverečným koncertom turné v Nitre veľký obdivovateľ a mecenáš klasickej hudby, britský veľvyslanec v SR Michael Roberts.
„Pred desiatimi rokmi som mal v Bratislave dva koncerty. Som veľmi rád, že v týchto dňoch som mal možnosť navštíviť ďalšie slovenské mestá a precestovať veľkú časť Slovenska, pretože je to prekrásna krajina. Atmosféra na koncertoch bola výborná. Ľudia sú tu veľmi srdeční a môj program prijali skvele,“ uviedol na záver turné Terence Charlston.
V programe jednotlivých večerov dominovala anglická a európska organová hudba od 16. storočia po súčasnosť. No zámerom koncertov bola predovšetkým prezentácia diel anglických autorov a anglickej virginalovej školy. Preto svetoznámy interpret zaradil do dramaturgie koncertných vystúpení diela z pera Albertusa Bryna (1621 – 1688), Williama Byrda (1540 – 1623), Edwarda Elgara (1857-1934), Jehana Alaina (1911 – 1940) a Johna Caldwella (1938), ktoré na Slovensku zazneli po prvý raz.

Silvia Struhárová

 

 

Organ Specifications

Banská Bystrica - Katedrála svätého Františka Xaverského (Cathedral of St. Francis Xavier)

Manual I (C - a´´´): Bourdon 16’, Principál (prospect) 8’, Kryt (Flute) 8 , Gamba (špicatá) 8, Oktáva 4, Flauta špicatá 4, Flauta lesná 2’, Mixtúra IV-V 1 1/3’, Trúbka (horizontal) 8’, II/I, III/I, III/I 16’.

Manual II (C - a´´´): Kopula maior 8’, Principál (prospect) 4’, Flauta Minor 4’, Seskvialtera II 2 2/3’, Oktáva 2’, Kvinta 1 1/3’, Superoktáva 1’, Dulcian 8’, Tremolo II.

Manual III (C - a´´´): Flauto rúrková 8’, Salicionál 8’, Vox Coelestis (from c) 8’, Nŏcny Roh 4’, Fugara 4’, Nasard 2 2/3’, Principál 2’, Tecia 1 3/5’, Acúta IV 1’, Hoboj 8’, Tremolo III.

Pedal (C - f´):: Principálbas (od G v prospect) 16’, Subbas 16’, Oktávbas (extenzia v Princ. 16’, prospekt) 8’, Kvintbas 5 1/3’, Chorálbas II 4’ + 2’, Fagot 16’, Trúbka (transmisia z I. Man.) 8’, I/P, II/P, II/P.

Voľné kombinácie (free combinations): 8 x 8 x 8 x 2 =  1024 (Setzer), Sekvencér +, Sekvencér -.

Pomocné zariardinia (fixed combinations) : Pleno, Tutti, Crescendo (valec) (crescendo „WALTZER“), Žalúzie III (swell box), Vypínač cresc., Vypínač Jazýčkový (switch OF THE REEDS....), Vypínač Trúbka (Tromba off), 1 Rezerva (Zvony) .

 

Poprad - Kostol sv. Egídia

Farnosť: Poprad     Kostol: sv. Egídia     Organár: Gabriel Bies     Rok postavenia: 2008 Traktúra: mechanická     Vzdušnice: zásuvkové     Počet manuálov: 1     Počet registrov: 11

Manual C - g´´´: Prinzipal 8´, Gedackt 8´, Gemshorn 8´, Octava 4´, Rohrfloete 4´, Quinta 2 2/3´, Superoctava 2´, Mixtur 1 1/3´, Schalmey 8´   

Pedal C - f´: Subbass 16´, Prinzipalbass 8´, Pedal-coppel

 

Spišská Sobota - Kostol sv. Juraja

Farnosť: Poprad     Farsky Kostol: Sv. Juraja    Organár: Tomáš Dobkovitz    Rok postavenia: 1663 - 1664    Traktúra: mechanická     Vzdušnice: zásuvkové    Počet manuálov: 1    Počet registrov: 12

Manuál (C - c3, s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov): Principál 8´, Kopula major 8´, Kopula minor 4´, Sedecima 1´, Superoktáva 2´, Oktáva 4´, Salicionál 8´, Superkvinta 1 1/3´.

Pedál  (C - a0, s krátkou veľkou oktávou, 18 klávesov, reálny rozsah je však iba 12 tónov (C - H): Tibia clausa 16´, Chorálbas 4´, Flauta basová 8´, Kvinta 5 1/3´.

 

Levoca - Farsky Kostol sv. Jakuba

19th c. Pneumatic action -(cone). 3 manuals with 33 sounding stops which are divided into 3 manauls, 9 stops each, pedal has 6 stops. Disposition of the current instrument: Rieger opus 2540:

I. manual: Trompeta 8, Principál 16, Mixtúra 5 nás., Superoctav 2, Oktáva 4, Panova flétna 4 (pan flute), Principál 8, Copula 8, Kamzičí roh (Gemshorn) 8.

II. manual: Klarinet 8, Burdom 16, Cymbál 3x Picolo 2, Flauta d'amore, Viola 4, Prestant 8, Copula 8, Salicet 8.

III. manual: Vox coelestis 8, Gamba, Fléta 8, Dolce 4, Principál 4, Flaego lette 2, Kornet 4x, Kvintadena 16, Hoboj 8.

Pedal: Burdon 16, Violin 16, Principál 16, Cello 8, Oktávbas 8, Pozun Líbezný (trombone gentle) 16.

Couples: I-4, II/I-4, II/I-16, III/I-4, III/I-16, II-4, II-16, III/II-4,
III/II-16, III-4, III-16, III/II-8, III/I-8, II/I-8, I/p-8, II/p-8,
III/p-8

Voľné kombinácie (free combinations)

Pevné kombinácie (fixed combinations) : PP, P, MF, F a Tutti

Žalúzie (swell box)

Crescendový valec (crescendo „WALTZER“); Vypínač ručných registrov (on/off manuals);
Jazýčkový vypínač (switch OF THE REEDS....); Tremolo

 

Nitra - Evanjelicky kostol Svätého ducha

 2-manual tracker organ built in December 2008.  

Hauptwerk C-a’’’: Principal 8’  Holzflöte 8’  Octav 4’  Flöte 4’  Quinte 2 2/3’  Terz 1 3/5’  Mixtur 4f. 2’  Octav 2’ Vorabzug z Mixtúry  Tremulant    

Nebenwerk C-a’’’: ‘alúzia  Holzgedackt 8’  Weidenpfeifen 8’ C-H spoločné pí’’aly s Holzgedackt 8’  Rohrflöte 4’  Blockflöte 2’  Scharff 3f. 1’  Quinte ab g° 1 1/3’ Vorabzug zo Scharff  Oboe 8’   

Pedal C-f’:  Subbass 16’  Gedacktbass 8’  Principalbass 8’ transmisia z Hauptwerk  Octavbass 4’ Wechselschleife s Hauptwerk

 

Programme for Slovakia – 1–4 August 2010

TERENCE CHARLSTON (ORGAN)


Sun 1st August
19.30: Recital in Basilica minor sv. Kriza, Kezmarok

Mon 2nd August
19.30: Recital in Kostol sv. Jana Evanjelistu, Poprad-Velka

Tues 3rd August
19.30: Recital in Kostol sv. Egidia, Poprad

Weds 4th August
20.00: Recital in Evanjelicky kostol, Spisska Nova Ves

 


Kežmarok

- r. kat. sv. Kríža - pozitív
Farnosť: Kežmarok sv.Kríža
Kostol: Bazilika sv.Kríža
Organár: Bartolomeus Fromm
Rok postavenia: 1651
Traktúra: mechanická
Vzdušnice: zásuvkové
Počet manuálov: pozitív
Počet registrov: 9

Dispozícia:
Manual C, D, E, F, G, A - c 3:
Bordunflöte 8´
Gedaktflöte 8´
Quintatön 8´ (nepôvodné píšťaly)
Prinzipal 4´ (zinkové!! píšťaly v prospekte)
Spitzflöte 4´
Octava 2´
Waldflöte 2´
Cimbel 1-8
Mixtur 3 fach 1´
Tremulant

Rieger organ in in West gallery, Kezmarok:

1man: trompete 8, Mixtura 5fach, Rausch quinta/super oct 2/, Cornett, prastant 4, Flauta 8, Princ 8, Bordon 16
2.man : prastant 8, Salicional8, Nachthorn 8, gemshorn4, nasard 2 2
3 man diap 8, rohrgadact8, gamga8, voxcel8, flautapriecna4, dolce4, octavin2, pleu jeu /cymbal/ basoon16 oboe8 clairon4

ped contr 16 subbas 16, octavbas8, cello 8, bombarde16
There are 2 free combinations.

 

Organ v Poprade-Veľkej - kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu,

2009 Bies op.5

Dispozícia nástroja:  Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou

Počet registrov: 7+7+3

Počet manuálov: 2

 

I. MANUÁL hlavný stroj, C-g3, 56 tónov:

Principál 8´ (kov) – C – F spoločné s flautou 8´

Flauta 8´ (drevená)

Roh kamzičí 4´ (kov)

Oktáva 4´ (kov) - C – dis2 prospekt; e2 – g3 vo vnútri

Kvinta 2 2/3´ (kov)

Superoktáva 2´ ( kov)

Mixtúra 1 1/3´ - 3x ( kov ) – kvintkvartové repetície, fis, fis1, fis2

 

II. MANUÁL – C – g3, 56 tónov:

Kopula 8´ (drevená)

Salicionál 8´ (kov) –veľká oktáva spoločná s kopulou

Kopula 4´ (drevená)

Flauta špičatá 2´ (kov)

Seskvialtera 2x (kov)

Kvinta 1 1/3´ (kov)

Hoboj 8´ (kov) - neosadený

 

PEDÁL – C – f1, 30 tónov :

Subbas 16´ (drevený)

Principálbas 8´ (drevený )

Fagot 16´ (jazyk s drevenými ozvučnicami)

 

Pomocné zariadenia: Tremolo, Slávik

Spojky: I/P, II/P, II/I

 

Poprad   sv. Egídia    

Organár: Gabriel Bies    

Rok postavenia: 2008 Traktúra: mechanická     Vzdušnice: zásuvkové     Počet manuálov: 1     Počet registrov: 11

Manual C - g´´´: Prinzipal 8´, Gedackt 8´, Gemshorn 8´, Octava 4´, Rohrfloete 4´, Quinta 2 2/3´, Superoctava 2´, Mixtur 1 1/3´, Schalmey 8´   

Pedal C - f´: Subbass 16´, Prinzipalbass 8´, Pedal-coppel

 

 

Evanjelicky kostol, Spisska Nova Ves

Friedrich Deutschmann, Wien 1822/23

Organ adapted to Rieger in 1896 to the taste of the 'Cecilian' reform  movement to include quieter string-tone sounds.

The Deutschmann pedal board has a limited compass of 18 keys, and a smaller tonal compass of C-H.

 

 

Bardejov - Bazilika sv. Egídia

Farnosť: Bardejov
Kostol: Bazilika minor sv. Egídia
Organár: Rieger Ottó, Budapest, Opus 1498
Rok postavenia: 1909
Traktúra: pneumatická
Vzdušnice: nezistené
Počet manuálov: 2
Počet registrov: 32

Dispozícia:

I. manuál (C-g3)

Principál 16
Bourdon 16
Principál 8
Fugara 8
Vajtfuvola 8
Salicional 8
Trombita 8
Zergekurt 4
Octava 4
Csofuvola 4
Kvinta 2 2/3 (nahradila roku 1969 register Flute 8)
Octava 2
Cornett 3-5 sz.
Mixtura 6 sz.

II. manuál

Hegeduprincipál 8
Gyondedfodott 16
Gamba 8
Aeoline 8
Voix célista 8
Csofuvola 8
Oboe 8
Octava 4
Flute traverse 4
Superoctava 2 (nahradila roku 1969 register Flute 8)
Harmonia aetheria 4 fach.

Pedál (C-d1)

Contrabass 16
Violon 16
Subbass 16
Harsona 16
Octávbass 8
Cello 8
Chorál bas 4 (nahradil roku 1969 register Bourdon 8)


Spojky:

Manuál-kopula II-I
Super-Oktávkopula II-I
Sub-Oktávkopula II-I
Pedálcopula I
Pedálcopula II

Pomocné zariadenia:

Combinatio I, Combinatio II, Kivaltó (vypínač kombinácií)
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Tremolo (od roku 1961)
Kikap (vypínač jazykových registrov), Nyelvsip bekap (zapínač jazykových registrov)
Redony szerkezet (žalúzie)
Crescendový valec


Poznámky:
Organ mal v dobe vzniku 2213 píšťal, z toho 1252 v I. man., 772 v II. man. a 189 v pedáli. 1663 bolo cínovoolovených, 174 zinkových, 237 drevených a 139 jazýčkových. Stál 25 239,50 vtedajších korún plus 410 korún za dopravu. Zásahy do nástroja: 1911 Aladár Zálanfy z Budapešti- elektrifikácia, 1961 - inštalácia tremola, 1969 Ladislav Gábor z Košíc - dispozičné úpravy.